O klubu

      

       Historie začíná v roce 1969, kdy byl několika nadšenci dokončen první antukový kurt a založen, pod jménem Baník Bohutín, tenisový oddíl. V 70.letech, opět svépomocí byly postaveny další 3 antukové kurty, odrazová stěna, včetně dalšího nutného zařízení a výstavba byla završena stavbou 5 kurtu v roce 1984, po odtěžení zhruba 1 500 m kameniva z přilehlé haldy. V čele dlouhodobého úsilí při budování areálu, ale také další činnosti, stál Karel Horký (nar.1934).

     V roce 1989 se tenisový oddíl právně osamostatnil a byla založena TJ tenis Bohutín. Do své správy dostala areál se značně stavebně zdevastovanou sokolovnou, kde bylo zázemí areálu, 5 antukových kurtů, odrazovou stěnu, plochu pokrytou asfaltovým kobercem a skladovací prostory. A také zcela nevyřešené majetkově-právní záležitosti.

     V roce 1993 došlo k opakovanému propadu hrací plochy na k.č.4 a v bezprostředním prostoru kurtu č.5. Nakonec se podařilo přesvědčit vedení s.p. Rudné doly a oba kurty zabezpečit tak, aby při event. dalším propadu nedošlo k úrazu. Tím byly zachráněny.

    V 90.letech byla pozornost soustředěna na vylepšení zázemí areálu a v r.1999 se podařilo dokončit výměnu střešní krytiny na budově sokolovny, která byla příčinou vyhlášení havarijního stavu nad její částí již v r.1985. Tím byla založena možnost pokračovat v obnovovacích úpravách interiéru této ústřední budovy nejenom tenisového areálu. Dvoupodlažní objekt 45,0* 14,5m. V r.2001 vstupuje do TJ společnost PB tisk Příbram a její majitel pan Pavel Baštář se rozhodl výrazně ekonomicky TJ podpořit. To se také stalo. V r. 2002 byl zrekonstruován kurt č.2 a ještě téhož roku zde byla umístěna tenisová, přetlaková hala. Postupně byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci vnitřních prostor dvoupodlažní části sokolovny. Téhož roku došlo ke změně názvu TJ na TK PBtisk Bohutín.

    V r. 2003 byla postavena nová přípojka elektrického proudu do areálu, opraveny zdevastované části předsálí, jeviště, dokončeny úpravy bytu. Provedeny omítky vnější západní stěny budovy, vč.výměny oken a dveří. Tím bylo dokončeno zázemí tenisového areálu. Svépomocí bylo upraveno „letní sezení“ před jižním štítem. Peníze na tyto úpravy poskytl pan Pavel Baštář společně se svou firmou PB tisk Příbram. Pracovníci s.p.Diamo Příbram odvodnili část přilehlých podzemních důlních děl.

   V r. 2004 byla naše snaha o záchranu a modernizaci tělocvičny významně podpořen ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy účelovou dotací a také Obecním úřadem Bohutín. Byla tedy provedena kompletní rekonstrukce tělocvičny o půdorysu zhruba 230 m2, instalováno nové vytápění celé budovy, provedeny nové vnější omítky jižního štítu, vč. Výměny všech oken ve 2.podlaží. Dřevěná podlaha ve staré klubovně byla nahrazena železobetonovou. Lze konstatovat, že budova sokolovny, v 90 letech určená k demolici, je zachráněna pro další generace a může být celoročně využívána nejen jako zázemí tenisového areálu, ale také pro jiné sportovní, převážně rekreační aktivity. Tělocvičnu lze využívat pro pohybová cvičení , pro rekreační volejbal, basketbal, minitenis, ale také pro jiné sporty, záleží na zájmu nejen občanů Bohutína.

   V tomto roce obdržel Karel Budař, předseda TK od r. 1992, z rozhodnutí prezidenta Českého tenisového svazu, nejvyšší tenisové vyznamenání „medaili Karla Koželuha“. Vyznamenání obdržel za dlouholetou , nepřetržitou snahu o rozvoj regionálního tenisu (od r. 1991 v severočeském Duchcově, od r. 1992 dodnes v Bohutíně) a bylo mu předáno viceprezidentem ČTS J. Tačnerem na tenisových kurtech v Bohutíně.

   V roce 2005 byl dokončen a zprovozněn kurt č.6 i přes zcela nesmyslný a nopodstatněný odpor nejbližších sousedů. Upraveny další vnější plochy pro odpočinek, včetně vybavení. Instalovány lavice za kurty č. 3, 4 a 5. Rok 2006-vybudována nadzemní terasa cca 70 m2 s výhledem na kurty i pohoří Brd. Odvodnění přilehlého svahu ke kurtu č.1.


002.jpg